Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Нөөцийн мэдээлэл  
1 2018.12.28 Удирдах дүгнэлт  
2 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт 2018.12.27  
3 Дүгнэлт 2018.12.25  
4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар  
5 БОАЖЯ  
6 Удирдах 2018.12.21  
7 2018.12.20 Дүгнэлт гаргах  
8 2018.12.28 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
9 2018.12.28 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
10 2018.12.28 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
11 2018.12.28 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
12 2018.12.28 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
13 2018.12.28 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
14 2018.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
15 2018.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
16 2018.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
17 2018.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
18 2018.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
19 2018.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
20 2018.12.28 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
21 2018.12.28 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
22 2018.12.28 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
23 2018.12.28 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
24 2018.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
25 2018.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
26 УУХҮЯ Дүгнэлт  
27 ШЕЗ Дүгнэлт  
28 2018.12.10 Дүгнэлт гаргах  
29 2018.12.28 / Сангийн яам  
30 Алтанбулаг чөлөөт бүс  
31 2018.12.28 / Биеийн тамир, спортын газар  
32 2018.12.28 / Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба  
33 2018.12.28 / Соёл, урлагийн газар  
34 2018.12.28 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
35 2018.12.28 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
36 2018.12.28 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
37 2018.12.28 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
38 2018.12.28 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
39 2018.12.28 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
40 2018.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
41 2018.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
42 Удирдах 2018.12  
43 Сангийн яам  
44 Удирдах 2018.12.02  
45 2018.12.28 / Үндэсний хөгжлийн газар  
46 2018.12.28 / Шүүхийн ерөнхий зөвлөл  
47 2018.12.28 / Мал эмнэлгийн ерөнхий газар  
48 2018.12.28 / Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
49 2018.12.28 / Зам, тээврийн хөгжлийн яам  
50 2018.12.28 / Эрчим хүчний яам  
51 2018.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
52 2018.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
53 2018.12.28 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
54 2018.12.28 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
55 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл /2018.11 Удирдах/  
56 ҮСХ Дүгнэлт 2018.11.23  
57 Нийслэлийн боловсролын газар  
58 МХЕГ  
59 2018.12.13 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар / Туслах түшмэл  
60 2018.12.13 / Багануур дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн Ажлын алба / Туслах түшмэл  
61 2018.12.13 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
62 2018.12.13 / Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар  
63 2018.12.13 / Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар  
64 2018.12.13 / Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар  
65 2018.12.13 / Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
66 2018.12.13 / Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  
67 2018.12.13 / Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар  
68 2018.12.13 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  
69 2018.12.13 / Нийслэлийн Боловсролын газар  
70 2018.12.13 / Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар  
71 Налайх дүүргийн Дотоод аудитын алба  
72 Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
73 2018.12.13 / Багануур дүүргийн Дотоод аудитын алба  
74 2018.12.13 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
75 2018.12.13 / Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
76 2018.12.13 / Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба  
77 2018.12.13 / Багануур дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба  
78 2018.12.13 / Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба  
79 2018.12.13 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
80 2018.12.13 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
81 Увс аймаг Удирдах 2018.11  
82 Нийслэл Удирдах  
83 2018.11.29 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
84 2018.11.29 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
85 2018.12.25 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
86 2018.12.25 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
87 2018.11.29 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
88 2018.11.29 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
89 2018.12.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
90 2018.12.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
91 2018.12.13 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
92 2018.12.13 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
93 Удирдах 2018.11.06  
94 Нийслэл Удирдах  
95 Туршилт Танилцуулга 2018.11.02  
96 Удирдах 2018.11  
97 БОАЖЯ  
98 Удирдах 2018.10.29  
99 Туршилт Тест  
100 Гаалийн ерөнхий газар  
101 2018.11.22 / МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
102 2018.11.22 / СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР  
103 2018.11.22 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
104 БСШУСЯ Удирдах 2018.10.24  
105 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ  
106 НД Нийслэл ба Ерөнхий газар /Улсын байцаагчийн шалгалт/  
107 НД Аймгууд /Улсын байцаагчийн шалгалт/  
108 Удирдах 2018.10.15  
109 2018.11.22 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
110 2018.11.22 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
111 2018.11.22 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
112 2018.11.22 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
113 2018.11.07 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
114 2018.11.07 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
115 2018.11.07 / БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ  
116 2018.11.07 / ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ  
117 2018.11.07 / САНГИЙН ЯАМ  
118 2018.11.07 / ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ  
119 2018.11.07 / ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО  
120 2018.11.07 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
121 Удирдах 2018.10-р сар  
122 Удирдах 2018.09.28  
123 Удирдах 2018.09.27  
124 2018.11.07 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
125 2018.11.07 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
126 2018.11.07 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
127 2018.11.07 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
128 2018.11.07 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
129 2018.11.07 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
130 2018.11.07 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
131 2018.11.07 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
132 2018.11.07 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
133 2018.11.07 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
134 Удирдах 2018.09  
135 УУХҮЯ  
136 БХБЯ  
137 Удирдах 2018.09.11  
138 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл  
139 Удирдах 2018.08  
140 Test /Laos/  
141 Удирдах 2018.07.17  
142 Удирдах 2018.07  
143 Гаалийн ерөнхий газар  
144 Удирдах 2018.06.25  
145 БОАЖЯ  
146 2018.06.29 / Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар  
147 Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс  
148 2018.06.29 / Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  
149 Удирдах 2018.06.12  
150 Удирдах 2018.06.05  
151 Туршилт  
152 2017.07.05 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
153 2017.07.05 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
154 2018.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
155 2018.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
156 Удирдах 2018 оны 6-р сар  
157 2017.07.05 / МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
158 2017.07.05 / ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ  
159 2018.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
160 2018.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
161 2018.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
162 2018.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
163 Баян-ӨЛгий дүгнэлт  
164 2018.06.29 / БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ  
165 2018.06.29 / САНГИЙН ЯАМ  
166 Удирдах Дүгнэлт  
167 СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
168 2018.07.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
169 2018.07.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
170 САНГИЙН ЯАМ  
171 Удирдах 2018.05.08  
172 2017.05.24 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
173 2017.05.24 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
174 Удирдах 2018.05.07  
175 Удирдах Дүгнэлт 2018.05.02  
176 Удирдах 2018 оны 05-р сар  
177 Сангийн Яам  
178 2018.05.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
179 2018.05.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
180 БОАЖЯ  
181 2018.05.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
182 2018.05.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
183 Сургалтын шалгалт  
184 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар  
185 Нийслэлийн БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР  
186 Удирдах 2018 оны 04-р сар  
187 2018.05.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
188 2018.05.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
189 2018.05.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
190 2018.05.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
191 2018.04.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
192 2018.04.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
193 Нийслэл Удирдах  
194 2018.05.10 / Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба / Туслах түшмэл  
195 2018.05.10 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
196 2018.05.10 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
197 2018.05.10 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар / Туслах түшмэл  
198 2018.05.10 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
199 2018.05.10 / Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба / Дэс түшмэл  
200 2018.05.10 / Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба / Дэс түшмэл  
201 2018.05.10 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
202 2018.05.10 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
203 2018.05.10 / Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар / Дэс түшмэл  
204 2018.05.10 / Нийслэлийн Архивын газар / Дэс түшмэл  
205 2018.05.10 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар / Дэс түшмэл  
206 2018.05.10 / Нийслэлийн Соёл урлагийн газар / Дэс түшмэл  
207 2018.05.10 / Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар / Дэс түшмэл  
208 2018.05.10 / Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар / Дэс түшмэл  
209 2018.05.10 / Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар / Дэс түшмэл  
210 2018.05.10 / Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба / Дэс түшмэл  
211 2018.05.10 / Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар / Дэс түшмэл  
212 2018.05.10 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар / Дэс түшмэл  
213 2018.05.10 / Нийслэлийн Тээврийн газар / Дэс түшмэл  
214 2018.05.10 / Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар / Дэс түшмэл  
215 БОАЖЯ  
216 2018.03.20  
217 ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР / Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрын 2018.04.05-ны өдрийн 01/222 дугаартай албан тоот хүсэлтийн дагуу уг сонгон шалгаруулалтыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж байна.  
218 2018.04.26 / ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА  
219 2018.04.12 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
220 2018.04.12 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
221 2018.04.12 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
222 2018.04.12 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
223 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
224 Дорноговь аймаг / Удирдах  
225 Удирдах 2018.03  
226 2018.04.12 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
227 2018.04.12 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
228 2018.04.12 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
229 2018.04.12 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
230 2018.04.12 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
231 2018.04.12 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
232 Баян-Өлгий Удирдах  
233 ХНХЯ  
234 2018.04.12 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
235 2018.04.12 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
236 2018.03.16 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
237 Удирдах 2018-02  
238 Нийслэл Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
239 Удирдах 2018.02-р сар  
240 2018.04.12 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
241 2018.04.12 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
242 2018.03.01 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
243 2018.03.01 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
244 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
245 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
246 ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ  
247 Удирдах 2018-01  
248 ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР  
249 2018.01.25 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
250 2018.01.25 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
251 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам  
252 2018.01.11 / ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА  
253 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ  
254 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
255 ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
256 2017.12.28 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
257 2017.12.28 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
258 2017.12.28 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
259 2017.12.28 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
260 Удирдах 2017.12 сар  
261 Нийслэл Удирдах  
262 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт /2017.11.28/  
263 Хан-Уул дүүрэг Ур чадварын тэмцээн  
264 2017.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
265 2017.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
266 2017.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
267 2017.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
268 2017.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
269 2017.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
270 2017.11.20 Удирдах  
271 ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР  
272 2017.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
273 2017.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
274 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт 2017.11 сар  
275 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
276 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
277 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
278 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
279 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт 2017.10.23  
280 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
281 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
282 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
283 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
284 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
285 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
286 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
287 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
288 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
289 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
290 Удирдах 2017.10.02-с  
291 Удирдах 2017.09.12  
292 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
293 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
294 ХНХЯ 20170825  
295 Удирдах 2017.08.17-с  
296 ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
297 2017.06.20  
298 Удирдах 207.06.12-с хойш  
299 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
300 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
301 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
302 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
303 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
304 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
305 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
306 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
307 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
308 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
309 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
310 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
311 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
312 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
313 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
314 Гааль  
315 Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар  
316 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
317 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
318 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
319 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
320 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
321 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
322 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
323 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
324 МХЕГ  
325 Удирдах 2017.05.08 -с хойш  
326 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
327 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
328 Нийслэл боловсрол  
329 2017.05.31 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
330 2017.05.31 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
331 2017.05.31 / ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР  
332 Удирлах Нээлттэй болон Дүгнэлт  
333 Удирдах 2017.04.27  
334 ХНХЯ  
335 Татвар  
336 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
337 Нийслэл Удирдах Дүгнэлт  
338 Нийслэл удирдах  
339 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
340 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
341 2017.05.11 / Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
342 2017.05.11 / Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ  
343 2017.05.11 / Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
344 2017.05.11 / Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар  
345 2017.05.11 / Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Тамгын газар  
346 2017.05.11 / Нийслэлийн Тээврийн газар  
347 2017.05.11 / Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар  
348 2017.05.11 / Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
349 2017.05.11 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар  
350 2017.05.11 / Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар  
351 2017.05.11 / Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар  
352 2017.05.11 / Нийслэлийн Хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар  
353 2017.05.11 / Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар  
354 2017.05.11 / Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар  
355 2017.05.11 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  
356 2017.05.11 / Нийслэлийн Газрын алба  
357 2017.05.11 / Нийслэлийн Боловсролын газар  
358 2017.05.11 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
359 2017.05.11 / Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар  
360 2017.05.11 / Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар  
361 2017.05.11 / Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар  
362 2017.05.11 / Нийслэлийн Архивын газар  
363 2017.05.31 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
364 Нийслэл Удирдах Сонгон шалгаруулалт 2017.04.07  
365 Удирдах 2017.04.06-с хойш  
366 Удирдах 2017.04.03  
367 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
368 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
369 ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ  
370 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
371 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
372 Удирдах дүгнэлт 2017.03.20  
373 МХЕГ Буянт-Ухаа  
374 МХЕГ Аймаг  
375 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
376 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
377 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
378 Удирдах 2017.03.13  
379 Удирдах 2017.03.07  
380 Гаалийн ерөнхий газар  
381 Удирдах 2017.02.20  
382 Татвар  
383 Гадаадын иргэн харьяат  
384 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
385 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
386 Удирдах 2017.02.06  
387 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
388 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
389 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
390 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
391 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
392 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
393 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
394 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
395 Нийслэл Удирдах  
396 Удирдах 2017.01.24-с  
397 Удирдах 2017.01.23  
398 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
399 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
400 ТӨВ АЙМАГ /Туршилт, танилцуулга/  
401 Удирдах 2017.01.16  
402 Удирдах 2017.01.02-с  
403 МХЕГ  
404 Удирдах 2016.12.26  
405 Улсын бүртгэл, оюуны өмчийн ерөнхий газар  
406 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт 2016.12.20  
407 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
408 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
409 Дүгнэлт гаргах 2016.12.12  
410 Удирдах  
411 ҮАБЗ  
412 Улсын бүртгэл, оюуны өмчийн ерөнхий газар  
413 Удирдах 2016.12.05  
414 Дүгнэлт гаргах  
415 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
416 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
417 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
418 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
419 2016.12.28 / ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ  
420 Дүгнэлт гаргах - 2016.11.23  
421 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
422 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
423 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
424 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
425 Дүгнэлт гаргах 2016.11.16  
426 Төрийн тусгай / Орон нутаг  
427 Удирдах 2016.11.07  
428 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
429 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
430 Дүгнэлт гаргах  
431 2016.10.24-с Удирдах сонгон шалгаруулалт  
432 Нээлттэй өдөрлөг "Сэтгүүлч"  
433 Төрийн тусгай  
434 Салбар зөвлөл  
435 Удирдах 2016.10.18  
436 Удирдах 2016.10.11  
437 Удирдах 2016.10.10  
438 2016.11.17 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
439 2016.11.17 / ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
440 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
441 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
442 2016.10.03 Удирдах  
443 2016.09.27 - Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
444 Удирдах 2016.09.20-с  
445 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭЖ БАЙГАА ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД  
446 Дүгнэлт гаргах  
447 Зарим яамдын ТНБД-н сонгон шалгаруулалт  
448 Сонгон шалгаруулалт /Танилцуулга, туршилт/  
449 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт 2016.07.07  
450 ХАХНХЯ 2016.06.10  
451 2016.07.01 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
452 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
453 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
454 2016.06.23 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
455 Нийгмийн даатгал 2016.06.01  
456 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
457 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
458 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
459 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
460 Удирдах 2016.05.25  
461 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
462 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
463 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
464 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
465 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
466 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
467 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
468 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
469 Удирдах 2016.05.13-с  
470 Нийслэлийн Боловсролын газар  
471 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
472 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
473 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
474 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
475 ХАХНХЯ 2016.05.04  
476 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
477 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
478 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
479 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
480 2016.05.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
481 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
482 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
483 2016.05.05 / БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ  
484 2016.03.29-с Удирдах  
485 Хөдөлмөрийн яам 2016.03.28  
486 Нийгмийн даатгал  
487 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
488 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
489 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
490 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
491 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
492 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
493 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
494 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
495 Нийслэл Удирдах Сонгон шалгаруулалт  
496 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
497 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
498 Нийслэлийн Боловсролын газар  
499 Удирдах 2016.02.23-с  
500 ХАХНХЯ  
501 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
502 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
503 2016.03.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
504 2016.03.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
505 2016.03.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
506 2016.03.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
507 2016.03.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
508 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
509 Удирдах  
510 2016.03.04 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
511 ШЕЗ  
512 2016.02.18 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
513 2016.02.18 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
514 2016.02.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
515 2016.02.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
516 ЗАРИМ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ЗАХИРЛЫН, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
517 2016.02.11 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ  
518 Удирдах 2015.12.25-с хойш  
519 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
520 2015.12.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
521 2015.12.24 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
522 2015.12.24 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
523 2015.12.24 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
524 2015.12.24 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
525 2015.12.24 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
526 2015.12.24 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
527 2015.12.24 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
528 2015.12.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
529 2015.12.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
530 2015.12.10 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
531 2015.12.10 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
532 Удирдах 2015.11.16-с хойш  
533 2015.12.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
534 2015.12.03 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
535 2015.12.03 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
536 2015.12.03 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
537 2015.12.03 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
538 2015.12.03 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
539 2015.12.03 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
540 2015.12.03 / БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
541 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
542 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
543 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
544 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ, СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
545 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
546 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР / Дэс түшмэл  
547 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
548 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС / Дэс түшмэл  
549 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
550 2015.12.03 / БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
551 2015.12.03 / СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
552 2015.11.19 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
553 2015.11.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
554 2015.11.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
555 2015.11.19 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
556 2015.11.19 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
557 2015.11.05 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
558 2015.11.05 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
559 2015.11.05 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
560 2015.11.05 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
561 Нийслэл Удирдах Сонгон шалгаруулалт  
562 БСШУЯ  
563 2015.11.05 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
564 2015.11.05 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
565 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
566 2015.10.22 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
567 2015.10.22 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
568 2015.10.29 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
569 Удирдах 2015.10.15  
570 ХАХНХЯ  
571 2015.10.01 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
572 2015.10.01 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
573 2015.10.29 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
574 2015.10.29 / УВС АЙМАГ /Дэс түшмэл  
575 2015.10.15 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
576 2015.10.15 / ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА  
577 2015.10.01 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
578 2015.10.01 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
579 2015.10.01 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
580 2015.10.01 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
581 2015.10.01 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
582 2015.10.01 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
583 2015.10.01 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
584 2015.10.01 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
585 2015.10.01 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
586 2015.10.01 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
587 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
588 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл  
589 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
590 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2015.07.28  
591 ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭДЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР  
592 2015.07.09 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
593 Удирдах  
594 2015.07.09 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
595 2015.07.09 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
596 2015.07.09 / ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА  
597 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ  
598 2015.06.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
599 2015.06.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
600 2015.06.26 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
601 2015.06.26 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
602 2015.06.26 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
603 2015.06.26 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
604 2015.06.26 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
605 2015.06.26 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
606 Удирдах  
607 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ ИРГЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
608 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
609 МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
610 ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
611 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
612 2015.06.04 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
613 2015.06.04 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
614 2015.05.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
615 2015.05.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
616 2015.05.28 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
617 2015.05.28 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
618 2015.05.28 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
619 2015.05.28 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
620 2015.05.21 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
621 2015.05.21 / УВС АЙМАГ /Дэс түшмэл  
622 2015.06.04 / БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ / Дэс түшмэл  
623 АЙМГУУДЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
624 НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
625 НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
626 2015.05.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
627 2015.05.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
628 2015.05.21 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
629 2015.05.21 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
630 ХАХНХЯ  
631 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2014.04.21-с хойш  
632 2015.05.07 / Нийслэлийн Тээврийн газар / Дэс түшмэл  
633 2015.05.07 / Нийслэлийн Боловсролын газар / Дэс түшмэл  
634 2015.05.07 / Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар / Дэс түшмэл  
635 2015.05.07 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
636 2015.05.07 / Нийслэлийн Автозамын газар / Дэс түшмэл  
637 2015.05.07 / Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба / Дэс түшмэл  
638 2015.05.07 / Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба / Дэс түшмэл  
639 2015.05.07 / Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба / Дэс түшмэл  
640 2015.04.30 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
641 2015.04.30 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
642 2015.04.30 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
643 2015.04.30 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
644 2015.04.30 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
645 2015.04.30 / Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
646 2015.04.30 / Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
647 2015.04.23 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
648 2015.04.23 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
649 2015.04.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
650 2015.04.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
651 НИЙСЛЭЛ / Дэс түшмэл 2015.04.30  
652 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2015.03.19  
653 2015.04.16 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
654 2015.04.09 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
655 2015.04.09 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
656 2015.03.26 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
657 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
658 2015.03.26 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
659 2015.03.12 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
660 2014 ОНД ИРГЭД БҮРТГҮҮЛЭХГҮЙ ҮЛДСЭН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ  
661 ХАХНХЯ  
662 ЯАМДЫН ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  
663 2015.02.18 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
664 2015.02.18 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
665 ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
666 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
667 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
668 Нийгмийн даатгал  
669 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
670 2015.01.15 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
671 2015.01.15 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
672 2015.01.15 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
673 2015.01.15 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
674 2015.01.15 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
675 2015.01.15 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
676 2015.01.15 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
677 2015.01.15 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
678 2015.01.15 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
679 2015.01.15 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
680 2015.01.15 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
681 2015.01.15 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
682 2014.12.25 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
683 2014.12.25 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
684 2014.12.25 / СХД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтэс  
685 2014.12.25 / Нийслэлийн Соёл урлагийн газар  
686 2014.12.25 / Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс  
687 2014.12.25 / Баянзүрх дүүрэг Боловсролын хэлтэс  
688 2014.12.25 / Хан-Уул дүүрэг Боловсролын хэлтэс  
689 2014.12.25 / Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс  
690 2014.12.25 / Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1дүгээр шүүх  
691 2014.12.25 / Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх  
692 2014.12.25 / Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх  
693 2014.12.25 / ХАН ХЭНТИЙН УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА  
694 2015.01.15 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
695 2015.01.15 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
696 2014.12.25 / Дүүргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх  
697 2015.01.15 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
698 2015.01.15 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
699 2014.12.11 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
700 2014.12.18 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
701 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
702 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар /ИНЕГ, МТШХХГ/  
703 2014.12.11 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
704 2014.12.11 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
705 2014.12.04 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
706 2014.12.04 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
707 СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ  
708 2014.12.04 / ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
709 Туршилт  
710 2014.12.04 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
711 2014.12.04 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
712 2014.12.04 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
713 2014.12.04 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
714 ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР /Шалгалтыг 2014.11.27-ны өдөр хүртэл хойшлуулав/  
715 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
716 2014.11.20 / ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРОО  
717 2014.11.20 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
718 2014.11.20 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
719 2014.11.20 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
720 2014.11.06 / БАЯН-ӨЛГИЙ / Дэс түшмэл  
721 2014.11.13 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
722 2014.11.13 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
723 2014.11.13 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
724 2014.11.13 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
725 2014.11.06 / ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО  
726 2014.11.06 / ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР  
727 2014.10.16 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
728 2014.10.16 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
729 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР /Төрийн тусгай албан тушаал/  
730 ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР /Тодорхой шалтгааны улмаас бүртгэлийг 2014.10.10-ны өдөр хүртэл сунгаж, шалгалтыг 2014.10.15-ны өдөр авахаар шийдвэрлэв./  
731 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
732 ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР /Төрийн тусгай албан тушаал/  
733 2014.10.09 / СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР  
734 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
735 2014.10.09 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
736 ХАХНХЯ  
737 2014.09.25 / ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО  
738 2014.09.25 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
739 БШУЯ  
740 2014.09.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
741 2014.09.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
742 2014.09.25 / МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗАР  
743 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
744 Баянгол дүүрэг  
745 Баянзүрх дүүрэг  
746 Багануур дүүрэг  
747 Багахангай дүүрэг  
748 Налайх дүүрэг  
749 Сүхбаатар дүүрэг  
750 Сонгинохайрхан дүүрэг  
751 Хан-Уул дүүрэг  
752 Чингэлтэй дүүрэг  
753 НДЕГ  
754 Нийслэл  
755 Архангай аймаг  
756 Баян-Өлгий аймаг  
757 Баянхонгор аймаг  
758 Булган аймаг  
759 Говь-Алтай аймаг  
760 Говьсүмбэр аймаг  
761 Дархан-Уул аймаг  
762 Дорноговь аймаг  
763 Дорнод аймаг  
764 Дундговь аймаг  
765 Завхан аймаг  
766 Орхон аймаг  
767 Өвөрхангай аймаг  
768 Өмнөговь аймаг  
769 Сүхбаатар аймаг  
770 Сэлэнгэ аймаг  
771 Төв аймаг  
772 Увс аймаг  
773 Ховд аймаг  
774 Хөвсгөл аймаг  
775 Хэнтий аймаг  
776 2014.07.09 / Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн тамгын газар  
777 2014.07.09 / Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн тамгын газар  
778 2014.07.09 / Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн тамгын газар  
779 2014.07.09 / Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн тамгын газар  
780 ДАВЖ ЗААЛДАХ БОЛОН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР  
781 2014.07.09 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
782 2014.07.09 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
783 2014.07.09 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
784 2014.07.09 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
785 2014.07.09 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
786 2014.07.09 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
787 2014.07.09 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
788 2014.07.09 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
789 2014.07.09 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
790 2014.07.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
791 2014.07.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
792 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
793 2014.07.09 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
794 2014.07.09 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
795 2014.07.09 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
796 2014.07.09 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
797 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам  
798 2014.07.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
799 2014.07.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
800 2014.07.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
801 2014.07.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
802 2014.07.09 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
803 2014.07.09 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
804 2014.07.09 / Боловсрол, шинжлэх ухааны яам  
805 2014.07.09 / Боловсрол, шинжлэх ухааны яам /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
806 2014.07.09 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
807 2014.07.09 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
808 2014.07.09 / ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО  
809 2014.07.09 / ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ  
810 2014.07.09 / ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
811 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
812 Нийслэлийн Автозамын газар  
813 Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар  
814 Нийслэлийн Тээврийн газар  
815 Агаарын чанарын алба  
816 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
817 2014.06.26 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
818 2014.06.26 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
819 2014.06.12 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
820 2014.06.12 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
821 2014.06.26 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
822 2014.06.26 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
823 2014.06.12 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
824 2014.06.12 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
825 Нийслэлийн 10 дугаар тойргийн Тахарын алба  
826 2014.06.12 / ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
827 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
828 АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
829 Нийслэл боловсрол  
830 2014.06.05 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
831 2014.06.05 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
832 2014.05.22 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
833 2014.05.22 / БУЛГАН АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
834 2014.05.15 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
835 2014.05.15 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
836 2014.06.05 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
837 2014.06.05 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
838 2014.05.22 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
839 2014.05.22 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
840 2014.05.08 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
841 2014.05.08 / Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
842 2014.05.01 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар  
843 2014.05.01 / Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар  
844 2014.05.01 / Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
845 2014.05.01 / Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар  
846 2014.05.01 / Нийслэлийн Тээврийн газар  
847 2014.05.01 / Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар  
848 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
849 2014.05.15 / Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
850 2014.05.15 / Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам  
851 2014.05.01 / Нийслэлийн Соёл урлагийн газар  
852 2014.05.01 / Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газар  
853 2014.05.01 / Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар  
854 2014.05.01 / Нийслэлийн Агаарын чанарын алба  
855 2014.05.01 / Нийслэлийн Автозамын газар  
856 2014.05.01 / Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба  
857 2014.05.01 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
858 2014.05.01 / Нийслэлийн Тээврийн газар /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
859 2014.05.01 / Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газар /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
860 2014.05.01 / Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
861 2014.05.15 / Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар  
862 2014.05.15 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
863 2014.05.15 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
864 2014.05.01 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
865 2014.05.01 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
866 2014.05.01 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
867 2014.05.01 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
868 2014.05.01 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
869 2014.05.01 / БАЯН-ӨЛГИЙ / Туслах түшмэл  
870 2014.05.15 / ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР  
871 2014.05.15 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ  
872 2014.05.01 / Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар  
873 2014.04.10 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
874 2014.04.10 / Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
875 2014.04.10 / Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
876 2014.04.10 / Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
877 2014.04.10 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
878 2014.04.10 / Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
879 Тахарын ерөнхий газар  
880 2014.04.10 / Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Ажлын алба  
881 2014.04.10 / Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар  
882 2014.04.10 / Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар  
883 2014.04.10 / Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар  
884 2014.04.10 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
885 2014.04.10 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
886 2014.04.10 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
887 2014.04.10 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
888 Нийслэл Боловсрол  
889 2014.04.10 / Давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх  
890 Сонгон шалгаруулалт  
891 ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭДЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР  
892 ЭМЯ 2014-02-17  
893 2014.04.10 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
894 2014.04.10 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
895 2014.03.27 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
896 2014.03.27 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
897 2014.03.27 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
898 2014.03.27 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
899 2014.03.27 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
900 2014.03.27 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
901 2014.03.20 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
902 2014.03.20 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
903 2014.03.20 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
904 2014.03.20 / ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР  
905 2014.03.20 / ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
906 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт  
907 2014.03.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
908 2014.03.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
909 2014.01.17 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
910 Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар  
911 2014.02.20 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
912 2014.02.20 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
913 Говьсүмбэр Удирдах  
914 2014.01.23 / ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР  
915 2014.01.23 / ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
916 2014.03.06 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
917 2014.03.06 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
918 2014.01.30 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
919 2014.01.30 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
920 Архангай 2013.12.30  
921 Дундговь  
922 Нийслэл боловсрол 2013.12.23  
923 2013.12.19 МТШХХГ  
924 ТӨВ АЙМАГ - Удирдах 2013,12,17  
925 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ 2013.12.13  
926 БАЯНХОНГОР АЙМАГ УДИРДАХ 2013.12.14  
927 УБЕГ 2013.12.12  
928 НИЙСЛЭЛ 2013.12.17  
929 2013.12.06  
930 2013.12.30 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
931 2013.12.30 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
932 2013.12.30 / ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ГАЗАР  
933 2013.12.30 / ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
934 2013.12.30 / ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР  
935 2013.12.30 / МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗАР  
936 2013.12.30 / ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
937 2013.12.30 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
938 2013.12.30 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
939 2013.12.30 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
940 2013.12.30 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
941 2013.11.29 Хөвсгөл  
942 2013.11.28 БШУЯ  
943 2013.11.26  
944 Орхон аймаг Удирдах  
945 2013.12.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
946 2013.12.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
947 2013.12.30 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
948 2013.12.30 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
949 2013.12.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
950 2013.12.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
951 2013.12.30 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
952 2013.12.30 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
953 2013.12.30 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
954 2013.12.30 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
955 УИХТГ  
956 Төв аймаг Удирдах  
957 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ - Боловсролын газар  
958 Нийслэлийн боловсролын газар  
959 Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
960 Нийслэлийн Агаарын чанарын алба  
961 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
962 Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
963 Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал  
964 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
965 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
966 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
967 Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
968 Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар  
969 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар  
970 Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар  
971 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар  
972 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар  
973 Нийслэлийн Автозамын газар  
974 НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР  
975 2013.12.05 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
976 2013.12.05 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
977 2013.12.05 / ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
978 2013.12.05 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
979 2013.12.05 / ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР  
980 2013.12.05 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
981 2013.12.05 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
982 2013.11.28 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
983 2013.11.28 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
984 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ УДИРДАХ  
985 Удирдах - 2013.10.24  
986 2013.11.21 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
987 2013.11.21 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл/  
988 2013.11.21 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
989 2013.11.21 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
990 2013.11.21 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
991 2013.11.21 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
992 2013.11.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
993 2013.11.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
994 2013.11.01 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
995 2013.11.01 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
996 2013.11.01 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
997 2013.11.01 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
998 УБЕГ  
999 Удирдах Орон нутаг  
1000 ССАЖЯ  
1001 2013.10.11 / ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЯАМ /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1002 НИЙСЛЭЛ  
1003 2013.10.11 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
1004 2013.10.11 / ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1005 2013.10.11 / ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1006 2013.10.11 / ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР  
1007 2013.10.11 / ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1008 2013.10.11 / МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
1009 2013.10.11 / МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1010 2013.09.18 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
1011 2013.10.11 / МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
1012 2013.10.07 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1013 2013.10.07 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1014 2013.10.01 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1015 2013.10.01 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1016 2013.10.01 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1017 2013.09.26 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1018 2013.09.26 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1019 2013.09.26 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1020 2013.09.26 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1021 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР  
1022 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР  
1023 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР  
1024 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН ЧАНАРЫН АЛБА  
1025 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР:  
1026 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР  
1027 2013.09.24 / НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗАР  
1028 2013.09.24 / УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА  
1029 2013.09.17 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1030 2013.09.17 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1031 2013.09.13 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1032 2013.09.13 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1033 2013.09.10 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1034 2013.09.10 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1035 системийн туршилт  
1036 Говьсүмбэр Удирдах  
1037 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
1038 Орхон аймаг /Удирдах/  
1039 СЭЛЭНГЭ Удирдах  
1040 2013.06.27 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1041 2013.06.27 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1042 Говьсүмбэр Удирдах  
1043 2013.06.27 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1044 2013.06.27 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1045 2013.06.27 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1046 2013.06.27 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1047 2013.06.14 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1048 2013.06.14 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1049 2013.06.27 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1050 2013.06.27 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1051 2013.06.27 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1052 2013.06.27 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1053 2013.06.27 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1054 2013.06.27 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1055 2013.06.27 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1056 2013.06.27 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1057 2013.06.14 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1058 2013.06.14 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1059 2013.06.14 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1060 2013.06.14 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1061 2013.05.09 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1062 2013.05.23 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1063 2013.06.14 / СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР  
1064 2013.06.14 / ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО  
1065 2013.06.14 / МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ГАЗАР  
1066 2013.05.17 / НИЙСЛЭЛ  
1067 2013.05.09 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1068 2013.05.09 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1069 2013.05.09 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1070 2013.05.09 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1071 2013.04.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
1072 2013.04.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
1073 Дундговь аймаг  
1074 2013.04.08 ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРОО /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1075 2013.04.08 ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ  
1076 2013.04.08 ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1077 2013.04.08 ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1078 2013.04.02 АРХАНГАЙ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1079 2013.03.16 УВС АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1080 2013.03.16 УВС АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1081 2013.02.22 ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР/Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1082 2013.02.22 ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР  
1083 2013.02.22 УУЛ УУРХАЙН ЯАМ /Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1084 2013.02.22 УУЛ УУРХАЙН ЯАМ  
1085 2013.02.22 ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
1086 ХОВД АЙМАГ /тус аймаг дахь салбар зөвлөлөөс тавьсан саналын дагуу шалгалтыг хойшлуулахаар шийдвэрлэсэн болно/  
1087 2013.02.27 ДУНДГОВЬ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1088 2013.02.07 ДУНДГОВЬ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1089 2013.01.26 ОРХОН АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1090 2013.01.26 ОРХОН АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1091 ХОВД АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1092 ХОВД АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1093 2013.01.11 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1094 2013.01.11 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1095 2012.1130 СҮХБААТАР АЙМАГ /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/  
1096 2012.11.30 СҮХБААТАР АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1097 2012.12.01 ХОВД АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1098 ХОВД АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1099 ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ  
1100 2012.11.23 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
1101 2012.11.08 ДОРНОД АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1102 2012.11.08 ДОРНОД АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1103 2012.11.03 АРХАНГАЙ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1104 2012.11.03 АРХАНГАЙ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1105 2012.11.03 ТӨВ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1106 2012.11.03 ТӨВ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1107 2012.11.02 СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1108 2012.11.02 ГАЗРЫН АЛБА /Нийслэл/  
1109 2012.11.02 БАРИЛГА ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1110 2012.11.02 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР /Нийслэл/  
1111 2012.11.02 АВТО ЗАМЫН ГАЗАР /Нийслэл/  
1112 2012.11.02 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1113 2012.11.02 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1114 2012.10.31 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1115 2012.10.31 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1116 2012.10.31 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1117 2012.10.31 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1118 2012.11.01 САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
1119 2012.11.01 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРОО  
1120 2012.10.27 УВС АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1121 2012.10.27 УВС АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1122 2012.10.25 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1123 2012.10.25 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1124 2012.10.23 ДУНДГОВЬ АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1125 2012.10.23 ДУНДГОВЬ АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1126 2012.10.18 ОРХОН АЙМАГ  
1127 2012.09.27 ЗАВХАН АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1128 2012.09.27 ЗАВХАН АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1129 2012.09.27 БАЯНХОНГОР АЙМАГ /Дэс түшмэл/  
1130 2012.09.27 БАЯНХОНГОР АЙМАГ /Туслах түшмэл/  
1131 2012.09.22 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
1132 2012.09.20 БАРИЛГА ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1133 2012.09.20 АРХИВЫН ГАЗАР /Нийслэл/  
1134 2012.09.20 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР /Нийслэл/  
1135 2012.09.20 БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР /Нийслэл/  
1136 2012.09.20 АВТО ЗАМЫН ГАЗАР /Нийслэл/  
1137 2012.09.20 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1138 2012.09.20 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
1139 2012.09.20 БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР БОЛОН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС  
1140 2012.09.20 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР /Нийслэл/  
1141 2012.09.20ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР /Нийслэл/,/гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1142 Ur chadvar uzeh  
1143 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын алба  
1144 2012.08.24 Ховд аймаг /Туслах түшмэл/  
1145 2012.08.24 Ховд аймаг /Дэс түшмэл/  
1146 2012.07.07 Дундговь аймаг /Туслах түшмэл/  
1147 2012.07.07 Дундговь аймаг /Дэс түшмэл/  
1148 2012.07.07 Сэлэнгэ аймаг /Туслах түшмэл/  
1149 2012.07.07 Сэлэнгэ аймаг /Дэс түшмэл/  
1150 2012.07.07 Өмнөговь аймаг /Туслах түшмэл/  
1151 2012.07.07 Өмнөговь аймаг /Дэс түшмэл/  
1152 2012.07.07 Говьсүмбэр аймаг /Туслах түшмэл/  
1153 2012.07.07 Говьсүмбэр аймаг /Дэс түшмэл/  
1154 2012.07.05 Өвөрхангай аймаг /Туслах түшмэл/  
1155 2012.07.05 Өвөрхангай аймаг /Дэс түшмэл/  
1156 2012.06.22 УИХ-ын Тамгын газар /Уг ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан иргэн бүртгэгдээгүй/  
1157 2012.06.22 Жендерийн үндэсний хорооны Ажлын алба  
1158 2012.07.05 Дорноговь аймаг/Туслах түшмэл/  
1159 2012.07.05 Дорноговь аймаг/Дэс түшмэл/  
1160 2012.06.08 Санхүүгийн зохицуулах хороо  
1161 2012.06.08 Жендерийн үндэсний хорооны Ажлын алба  
1162 2012.06.08 Татварын ерөнхий газар  
1163 2012.06.08 Цөмийн энергийн газар  
1164 2012.06.08 Архивын ерөнхий газар  
1165 2012.06.08 Архивын ерөнхий газар /гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1166 2012.06.08 Авто замын газар  
1167 2012.06.08 Газрын тосны газар  
1168 2012.06.08 Үндэсний статистикийн хороо  
1169 2012.06.08 Төрийн өмчийн хороо  
1170 2012.06.09 Архангай аймаг /Туслах түшмэл/  
1171 2012.06.09 Архангай аймаг /Дэс түшмэл/  
1172 2012.06.09 Хэнтий аймаг /Туслах түшмэл/  
1173 2012.06.09 Хэнтий аймаг /Дэс түшмэл/  
1174 2012.06.09 Увс аймаг /Туслах түшмэл/  
1175 2012.06.09 Увс аймаг /Дэс түшмэл/  
1176 2012.05.26 Дархан-Уул аймаг /Туслах түшмэл/  
1177 2012.05.31 Дархан-Уул аймаг /Дэс түшмэл/  
1178 2012.05.29 Булган аймаг /Туслах түшмэл/  
1179 2012.05.29 Булган аймаг /Дэс түшмэл/  
1180 2012.05.26 Сүхбаатар аймаг /Туслах түшмэл/  
1181 2012.05.26 Сүхбаатар аймаг /Дэс түшмэл/  
1182 2012.05.26 Дорнод аймаг /Туслах түшмэл/  
1183 2012.05.26 Дорнод аймаг /Дэс түшмэл/  
1184 2012.05.26 Хөвсгөл аймаг /Туслах түшмэл/  
1185 2012.05.26 Хөвсгөл аймаг /Дэс түшмэл/  
1186 2012.05.15 Баян-Өлгий аймаг /Туслах түшмэл/  
1187 2012.05.15 Баян-Өлгий аймаг /Дэс түшмэл/  
1188 2012.04.27 Ховд аймаг /Туслах түшмэл/  
1189 2012.04.27 Ховд аймаг /Дэс түшмэл/  
1190 2012.04.27 Мал эмнэлэг, үржлийн газар /ЗГ-н хэрэгжүүлэгч агентлаг/  
1191 2012.04.27 Авто замын газар /ЗГ-н хэрэгжүүлэгч агентлаг/ Гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1192 2012.04.27 Авто замын газар /ЗГ-н хэрэгжүүлэгч агентлаг/  
1193 2012.04.27 Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар /ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг/  
1194 2012.04.26 Төв аймаг /Туслах түшмэл/  
1195 2012.04.26 Төв аймаг /Дэс түшмэл/  
1196 2012.04.26 Баянхонгор аймаг /Туслах түшмэл/  
1197 2012.04.26 Баянхонгор аймаг /Дэс түшмэл/  
1198 2012.04.28 Говь-Алтай аймаг /Туслах түшмэл/  
1199 2012.04.28 Говь-Алтай аймаг /Дэс түшмэл/  
1200 2012.04.26 Өвөрхангай аймаг /Туслах түшмэл/  
1201 2012.04.26 Өвөрхангай аймаг /Дэс түшмэл/  
1202 2012.04.26 Эрүүл мэндийн газар /Нийслэл/ Гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1203 2012.04.26 Агаарын чанарын алба /Нийслэл/  
1204 2012.04.26 СХД-ийн ЗДТГ /Нийслэл/  
1205 2012.04.26 Нийтийн тээврийн газар /Нийслэл/  
1206 2012.04.26 Эрүүл мэндийн газар /Нийслэл/  
1207 2012.04.26 Мэргэжлийн хяналтын газар /Нийслэл/  
1208 2012.04.26 Статистикийн газар /Нийслэл/ Ш  
1209 2012.04.26 Халамж үйлчилгээний газар /Нийслэл/  
1210 2012.04.26 Барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газар /Нийслэл/  
1211 2012.04.26 Боловсролын газар /Нийслэл/  
1212 2012.04.26 Архивын газар /Нийслэл/  
1213 2012.04.26 Авто замын газар /Нийслэл/  
1214 2012.04.26 Аялал жуулчлалын газар /Нийслэл/  
1215 2012.04.26 СХД-ийн ЗДТГ /Нийслэл/  
1216 Нийслэл /Гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1217 zaraaa  
1218 2012.03.24 Дорнод аймаг/Туслах түшмэл/  
1219 2012.03.24 Дорнод аймаг /Дэс түшмэл/  
1220 2012.03.24 Дорноговь аймаг/Туслах түшмэл/  
1221 2012.03.24 Дорноговь аймаг/Дэс түшмэл/  
1222 2012.03.24 Увс аймаг /Туслах түшмэл/  
1223 2012.03.24 Увс аймаг /Дэс түшмэл/  
1224 2012.03.10 Архангай аймаг /Туслах түшмэл/  
1225 2012.03.10 Архангай аймаг /Дэс түшмэл/  
1226 2012.03.10 Ховд аймаг /Туслах түшмэл/  
1227 2012.03.10 Ховд аймаг /Дэс түшмэл/  
1228 2012.03.10 Говьсүмбэр аймаг /Туслах түшмэл/  
1229 2012.03.10 Говьсүмбэр аймаг /Дэс түшмэл/  
1230 2012.03.10 Орхон аймаг /Дэс түшмэл/  
1231 2012.02.10 /Төрийн өмчийн хороо/  
1232 2012.02.11 Завхан аймаг /Туслах түшмэл/  
1233 2012.02.11 Завхан аймаг /Дэс түшмэл/  
1234 2012.02.11 Ховд аймаг /Дэс түшмэл/  
1235 2012.02.10.Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газар /гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1236 2012.02.10 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар /гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1237 2012.02.10/Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар/  
1238 2012.02.10 /Хүүхдийн төлөө газар/  
1239 2012.02.10 /Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам/  
1240 2012.01.14. Сэлэнгэ аймаг /Туслах түшмэл/  
1241 2012.01.14. Сэлэнгэ аймаг /Дэс түшмэл/  
1242 2012.01.14. Сүхбаатар аймаг /Туслах түшмэл/  
1243 2012.01.14. Сүхбаатар аймаг /Дэс түшмэл/  
1244 2012.01.14. Баянхонгор аймаг /Туслах түшмэл/  
1245 2012.01.14. Баянхонгор аймаг /Дэс түшмэл/  
1246 2012.01.14. Дархан-Уул аймаг /Туслах түшмэл/  
1247 2012.01.14. Дархан-Уул аймаг /Дэс түшмэл/  
1248 2011.12.17. Баян-Өлгий аймаг/Туслах түшмэл/  
1249 2011.12.17. Баян-Өлгий аймаг/Дэс түшмэл/  
1250 2011.12.09. Эрүүл мэндийн газар /Нийслэл/  
1251 2011.12.09.Халамж үйлчилгээний газар /Нийслэл/  
1252 2011.12.09.Барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газар/Нийслэл/  
1253 2011.12.09. Боловсролын газар /Нийслэл, гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1254 2011.12.09.Өмчийн харилцааны газар /Нийслэл, гадаад хэлний тусгай шаардлага тавигдсан/  
1255 2011.12..09.Өмчийн харилцааны газар /Нийслэл/  
1256 2011.12.09.Архивын газар/Нийслэл/  
1257 2011.12.09.Мэдээлэл, технологийн газар/Нийслэл/  
1258 2012.12.09. Автозамын газар /Нийслэл/  
1259 2011.12.09.Багахангай дүүргийн ИТХ, ЗДТГ  
1260 2011.12.09.Статистикийн газар/Нийслэл/  
1261 2011.12.09.СХД-ийн ЗДТГ  
1262 2012.12.09. СХД-ийн ЗДТГ/Гадаад хэлний шаардлага тавигдсан/  
1263 2011.12.09.ХУД-ийн ИТХ  
1264 2012.12.09. Захирагчийн ажлын алба/Нийслэл/  
1265 2011.12.02.Авто замын газар  
1266 2011.12.02.Газрын тосны газар  
1267 2011.12.02.Эрчим хүчний газар  
1268 2011.12.02.Газрын харилцаа, барилга, барилга, геодези, зураг зүйн газар  
1269 2011 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсан мэргэшлийн шалгалтаар нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт /Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар/  
1270 2011 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсан мэргэшлийн шалгалтаар нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт /Биеийн тамир, спортын газар/  
1271 Нийслэлийн ЧД-ийн Боловсролын хэлтсийн даргын сонгон шалгалруулалт  
1272 Сургуулийн захирал  
1273 Цэцэрлэгчийн эрхлэгч  
1274 2011.10.21.Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар  
1275 2011.10.21.Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар  
1276 2011.10.21. Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам  
1277 2011.10.21. Төрийн өмчийн хороо  
1278 2011.10.21.Эрчим хүчний газар  
1279 2011.10.21.Биеийн тамир, спортын газар  
1280 2011.10.21.Авто замын газар